Preluarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal Preluarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal

Preluarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal

Societatea, CONTINENTAL HOTELS S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 143, Sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1754/1991, cod de inregistrare fiscala RO1559737 (“Societatea”) va informeaza cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal pe care ni le veti furniza, in scopul recrutarii dvs in cadrul Societatii, inclusiv in scopul efectuarii testelor psihologice necesare pentru selectia candidatilor. Temeiul juridic al acestei prelucrari de date este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016.

Societatea va prelucra datele cu caracter personal de mai jos in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de dvs. si va lua toate garantiile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la viata privata. In plus, Societatea va lua si va mentine masuri tehnice si organizatorice rezonabile pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii incorecte si a accesului, dezvaluirii, modificarii si distrugerii neautorizate.
Va informam ca aceste date vor fi transmise catre personalul Societatii care are rolul de a prelucra aceste date.

Datele cu caracter personal pe care le va prelucra Societatea sunt:

 • nume si prenume;
 • profesie;
 • adresa de domiciliu;
 • nr. de telefon;
 • data nasterii/varsta;
 • adresa de e-mail;
 • sex;
 • datele din testele psihologice;
 • cetatenie;
 • date despre experienta profesionala;
 • locul de munca actual/anterior (anterioare);
 • datele despre aptitudinile profesionale/ abilitatile comportamentale/personale;
 • datele din atestatul profesional/ documentele de studii;
 • date despre persoanele de referinta (nume si prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail);
 • alte informatii oferite de candidat.

Datele cu caracter personal de mai sus se vor prelucra pe durata efectuarii activitatilor specifice recrutarii de personal si ulterior pentru o durata aflata in conformitate cu nivelul de experienta profesionala in domeniu, dupa cum urmeaza:

 • 6 luni pentru pozitii Entry Level, Studenti, Blue Color;
 • 1 an pentru pozitii calificate;
 • 2 ani pentru pozitii specialisti, coordonatori;
 • 3 ani pentru pozitii de Supervizor, Management.

Drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata sunt:
 • dreptul de acces la date personale care va privesc;
 • dreptul de rectificare sau stergere a datelor;
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor;
 • dreptul de portabilitate a datelor;
 • dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc;
 • dreptul de a va adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului cu privire la prelucrarile de date in scopul de mai sus. Totusi, va informam ca exercitarea dreptului de retragere a consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate pe baza consimtamantului liber exprimat de dvs inainte de retragerea acestuia;

Declar ca am luat cunostinta ca datele personale care ma privesc pot face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri). Societatea poate utiliza pentru anumite pozitii testarea psihometrica a unor candidati. Testarea va presupune parcurgerea unui chestionar online, ce contine un set de 314 intrebari, avand drept scop evaluarea stilului de gandire si trasaturile comportamentale in raport cu cerintele generice ale postului pentru care s-a candidat. Ulterior testarii, va avea loc o noua discutie, fiecare candidat avand dreptul de a-si exprima punctul de vedere asupra rezultatelor testarii si de a le contesta si completa cu alte informatii.

Mentionez ca sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal ce ma privesc, de catre furnizorul de servicii psihometrice Profiles International LLC la sediul sau din SUA: Corporate Office: 510 N. Valley Mills Dr., Suite 600, Waco, Texas 76710, compania detinand certificare de tip Safe Shield. Aceasta certificare este accesibila la adresa https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008P3hAAE&status=Active

Va informam ca pentru a exercita aceste drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnata in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa adresa dpo@continentalhotels.ro.